MENU
Aula_close Layer 1

Om Østre Skole

Historik:

Østre Skole blev officielt indviet den 30. august 1898 som pogeskole i ny opførte bygninger.

I 1907 voksede elevtallet og Byrådet besluttede at opføre "Den grå bygning", som blev indviet og taget i brug 6. maj 1908.

Senere fulgte flere tilbygninger i 1911 og 1955.

 

Seneste tilbygning er opført 2002 i forbindelse med en meget omfattende ombygning/renovering af Østre Skole.

I dag fremstår Østre Skole som en moderne funktionel skole i en gedigen bygningsmasse.

Østre Skole råder over et stort grønt område med "skov", multiarena, bålområde med hytter,

legeredskaber og kælkebakke.

 

Skolen er opdelt i afdelinger:

Indskolingen (bh.kl. - 3. kl. i selvstændig bygning, indeholder også SFO)

Mellemgruppen (4. kl. - 6. kl. i selvstændig bygning) 

Udskolingen (7. kl. - 9. kl. i selvstændig bygning)

K-klassen (specialtilbud for elever med særlige behov)