MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

 • Elever fra 0. - 6. kl. inkl. må ikke forlade skolen i skoletiden uden en lærer/pædagogs tilladelse
 • 7. 8. og 9. kl. må forlade skolen i spisefrikvarterer og i mellemtimer.
 • 0.- 6. kl. må være inde i frikvartererne fra efterårsferien til påske.
 • 7.-9.kl. må være inde hele året.
 • Vis hensyn.
 • Farlig leg, støjende adfærd og boldspil i bygningerne er forbudt.
 • Fodbold spilles på græsset.
 • Cykling og rulleskøjteløb i skolegården er forbudt i skoletiden.
 • Det er på eget ansvar, hvis man har penge eller lignende med på skolen
 • Cykler og knallerter skal parkeres på de anviste steder.
 • Eleverne kommer til faglokalerne, når det ringer ind.
 • Det er dit ansvar at rydde op efter dig selv.
 • Lokaler efterlades ryddeligt, får de forlades.
 • Det er ikke tilladt eleverne at ryge på skolen
 • Det er ikke tilladt at drikke sodavand samt spise slik og chips i skoletiden
 • Mobiltelefoner:

Elever i 0-3 klasse må ikke anvende mobiltelefoner i skoletiden inkl. frikvarter og fritimer hvor eleven opholder sig på skolens grund. Evt. medbragte mobiltelefoner må ikke være synlige i skoletiden, og skal derfor opbevares i slukket stand i taske eller overtøj. Medbragte mobiltelefoner må anvendes som ”værktøj” i undervisningstiden efter aftale med læreren.

Elever i 4.-9. klasse må anvende mobiltelefoner lydløst i frikvarterer og i eventuelle mellemtimer. Medbragte mobiltelefoner må anvendes som ”værktøj” i undervisningstiden efter aftale med læreren. Der må ikke optages nogen form for billede eller lyd, med mindre dette indgår i undervisningen og er efter aftale med læreren.

For alle elever gælder: ved overtrædelse af reglen vil telefonen blive inddraget og opbevaret på skolens kontor, hvorfra den kan afhentes af forældre evt. udleveret til eleven efter skriftlig/mundtlig anmodning fra forældre.

 

Revideret på Skolebestyrelsesmødet den 3. april 2014